Worlddidac Asia 2017

งานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและบริการ สำหรับการศึกษา พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด การประชุมผู้นำการศึกษา Asia Education Leaders Forum และกิจกรรม TVET CONNEX 2017 เวทีนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของคนอาชีวะทั่วภูมิภาคเอเชีย

 

วันที่จัดงาน 10 – 12 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Home

http://www.qsncc.com