victam asia 2016

บริษัท วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( Victam International ) ร่วมกับ เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค ยกไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารสัตว์ และเมล็ดพืชในเอเชีย – แปซิฟิก พร้อมจัดงาน FIAAP / VICTAM / GRAPAS Asia 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์งานแสดงสินค้าไบเทค (BITEC – Bangkok International Trade & Exhibition Centre) ที่กรุงเทพฯ หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงของ VICTAM ASIA ที่ผ่านมา เงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จากนานาประเทศเข้าร่วมแสดงงานกว่า 200 ราย และผู้เข้าชมงานทั่วโลกกว่า 20,000 คน ย้ำเชื่อมั่นไทยยังผงาดในตลาดอาหารสัตว์สากล เหตุพื้นฐานการผลิตแข็งแกร่ง

งานประชุมครั้งแรกของอาเซียนด้านอาหารสัตว์และข้าว (The first ASEAN Feed & Rice Symposium) จะมีที่ศูนย์ประชุมไบเทคในระหว่างงานแสดง งานประชุมนี้จะพูดถึงผลกระทบที่อาจมีจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Bloc) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอาหารและอาหารสัตว์ และความปลอดภัยของอาหาร เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และสำนักงานอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (U.N’s Food and Agricultural Organization) ได้รับเชิญให้มากล่าวปราศรัยในเรื่องสำคัญ ๆ ในงานนี้และการประชุมจะเปิดให้ผู้เข้าชมงานที่ลงทะเบียน ผู้จัดงานและแขกรับเชิญ เข้ารับฟังได้

และยังมีงานประชุมระดับสูงสุดอีก 2 งาน อันแรกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอีกอันหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมด้านสีข้าวและผลิตอาหารอื่นๆ จัดโดยสมาคมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมปศุสัตว์ สมาคมหอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

งานประชุมสุดยอดทั้ง 2 งานจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทคเช่นเดียวกัน และจะมีการหารือร่วมกับองค์กรนานาชาติ ด้านอาหารสัตว์ ด้านโรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากอาเซียน เพื่อหารือและกำหนดนโยบายในอนาคตของแต่ละอุตสาหกรรม นายกสมาตมและเลขาธิการของทุกสมาคม จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมสุดยอดนี้ และใช้งานนี้เป็นเวทีประชุม เพื่อประเมินผลกระทบที่จะมาจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันที่จัดงาน 29-31 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00-18.00

สถานที่จัดงาน ไบเทคบางนา

https://www.facebook.com/pages/Victam-International/215343781830097

http://www.victam.com

http://marketeer.co.th/

10003486_971708179526983_2229973370422225097_n