Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับผลงานวิจัยพร้อมใช้งานถึง 153 ผลงาน เจรจาจองใช้สิทธิกับเจ้าของผลงานได้โดยตรงและเพลิดเพลินไปกับสินค้าจากผลการ วิจัยที่ สร้าง เป็นธุรกิจแล้ว และสินค้านวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ลงทะเบียน  www.thailandtechshow.com

วันที่จัดงาน 23-24 กุมภาพันธุ์ 2559

เวลาจัดงาน 8.30 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.thailandtechshow.com/index.php

http://www.qsncc.co.th