Thailand Software Fair 2016

ไฮไลท์สำคัญภายในงาน Commart Work 2016 ที่ไม่ควรพลาด กับงาน Thailand Software Fair 2016 ที่จัดขึ้นบริเวณห้องบอลรูม และฮอลล์เอ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 

โดยผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดกลาง และขนาดย่อม จะได้พบกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกและการจัดส่ง อาหารและการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม/ผู้ผลิตสินค้า สุขภาพ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และธุรกิจทั่วไป ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (The Association of Thai Software Industry – ATSI) นอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับ 4 กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ อาทิ

1. Smart Software

การแสดงโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่งตามคลัสเตอร์ตามอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การศึกษา, การท่องเที่ยว, โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิตสินค้า, ค้าปลีกและการจัดส่ง, อาหารและการเกษตร, สุขภาพ, Digital Marketing และธุรกิจทั่วไป ตลอดจนการออกบูธของผู้สนับสนุนโครงการฯ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

2. Business Matching

การจับคู่ธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มาเลือกชมซอฟต์แวร์คุณภาพที่เหมาะกับธุรกิจ โดยได้พบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในหลากหลายประเภทโดยตรง

3. Software Clinic

มุมให้คำปรึกษาแนะนำในการพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ หรือระบบที่เหมาะกับธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทางสมาคมฯ

4. การสัมมนาและเสวนา

อัพเดตความรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในการนำซอฟต์แวร์โซลูชันมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผลกำไร และความเติบโตให้กับธุรกิจ งานที่คุณจะได้พบกับตัวจริงในแวดวงซอฟต์แวร์ของไทยทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ พร้อมเสวนาจากบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ อาทิ

อิทธิพลของ 4G กับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มุมมองสภาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยคุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เสวนาเรื่อง “ERP: ตัวช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ” พบกรณีศึกษาที่น่าสนใจจาก บริษัท วุฒิศักดิ์ เอสเธติคแคร์ จำกัด, บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา จำกัด และบริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเสวนาโดยคุณวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เสวนาเรื่อง “ติดปีกธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์ทรงประสิทธิภาพ กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ” อาทิ บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด, บริษัท เดอะ เรสโตรองต์ 2014 จำกัด, บริษัท ศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด ดำเนินการเสวนาโดยคุณกัมปนาท นาคพราย ผู้ดำเนินรายการ Smart SME Channel

พบกับงานแสดงซอฟต์แวร์เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของไทย
Thailand Software Fair 2016
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

เพียงคลิกที่ http://www.zipeventapp.com/e/TSF2016

 

วันที่จัดงาน 3 – 4 พฤศจิกายน 2559

เวลาจัดงาน 10:00 – 19.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.commartthailand.com/

2016-10-18_1733