Thailand Mobile EXPO 2019

มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ครั้งยิ่งใหญ่กลางปี จัดวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 ไบเทค บางนา

ใหญ่กว่าเดิม!! เปิด 3 ฮอลล์ 98,99,100

https://www.facebook.com/mobileexpo/