Thailand Lighting Fair 2016 Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะนวัตกรรมเพื่อชีวิต

  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ บริษัทเมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ตจำกัด และบริษัทดิเอ็กซ์ซิบิสจำกัด จัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนThailand Lighting Fair 2016 (THLF 2016) ภายใต้แนวคิด Smart Lights. Smart Life. หรือนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะนวัตกรรมเพื่อชีวิตประกอบด้วย SMART Living นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย (Smart Home) และการก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ (Smart City) SMART Businessนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและSMART Solution นวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ อาทิ ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Smart Factory)

เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการสนับสนุนโครงการด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเตรียมความพร้อมของการจัดงานThailand Lighting Fair 2016 ในครั้งนี้ผู้จัดงานฯจึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วม “งานแถลงข่าว “Thailand Lighting Fair 2016 Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะนวัตกรรมเพื่อชีวิตโดยได้รับเกียรติจาก คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “SMART Lights. SMART Life. ศักยภาพของไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งอาเซียนโดย คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คุณพาขวัญ เจียมจิโรจน์ บริษัทดิเอ็กซ์ซิบิสจำกัดร่วมด้วยผู้บริหาร จากบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮ่านไทย พลังงานเทคโนโลยี จำกัด ร่วมพูดคุยนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ นวัตกรรมด้านไฟฟ้าแสงสว่างจากผู้ผลิตอีกมากมายที่จะมาร่วมตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งอาเซียน

 

วันที่จัดงาน 1 สิงหาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 13.00 น.

สถานที่จัดงาน ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิ

http://www.mea.or.th/home/index.php

Map S__28876815-720x445