ครั้งแรกในเมืองไทย กับ Bill Burnett ผู้ก่อตั้งวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Stanford และผู้เขียนหนังสือ Designing Your Life ที่ขายดี อันดับหนึ่งจาก New York Times ในหลักสูตร Designing Your Life Intensive Workshop หลักสูตรที่นำกระบวนการความคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบวางแผนชีวิตส่วนตัว และการจัดการบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง Google และ Pinterest ใช้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้พนักงานแล้ว