เสวนา ว่าง จึงสร้างสรรค์

(ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis) เสวนา ว่าง .. จึงสร้างสรรค์ เปิดนิทรรศการ “……..” ว่างยังไง ว่างแบบไหน ถึงสร้างสรค์ … วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐…