Young 3D Designer รุ่นที่ 2

Young 3D Designer รุ่นที่ 2 รับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างงาน 3 มิติ และการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ วันที่ 20-21 เมษายน…

Bangkok International Digital Content Festival 2016

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย จัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2016” งานเทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย…