Fat-tival

การรวมตัวของ 3Blogger เพจรีวิวอาหารที่มี คาแร็คเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกัน ทั้งวันนี้แดกไรดีวะ, เพนกวิ้นรีวิว และ Food You Can Eat มารวมกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์อีเว้นท์อาหารหยุดกรุงเทพ https://www.facebook.com/fattival/