Chinanatown Fair 2018

ผู้พักอาศัยในซอยนานาชวนเพื่อนๆ เปิดบ้านที่มีทั้งแกลอรี่ พื้นที่ทำงานศิลปะ ออฟฟิศสถาปนิก ร้านกาแฟ ร้านดอกไม้ และพื้นที่สังสรวล บนถนนสายสั้นที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลางสถาปัตยกรรมเก่าใจกลางกรุง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมนี้ ตั้งแต่กลางวันถึงกลางดาว   วันที่จัดงาน 28 มกราคม 2561 เวลาจัดงาน 16.00 – 24.00 …