200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง 200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ , ดร. ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ และ Mr. William Bradford Smith (ภัณฑารักษ์ร่วมนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ) *** งานเสวนาฟรี!!!…