Jazz in the Sky

จิบเครื่องดื่มแก้วโปรดและเพลิดเพลินเพลงแจ๊สสดๆ ในขณะที่ชมวิวขอบฟ้าของเมืองในมุมมองที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร คุณสามารถสั่งเครื่องดื่มจากเมนูอันหลากหลายของเรา หรือสัมผัสกับจินจากนานาประเทศได้ที่รถเข็นจินของเรา สำรองที่นั่งได้ที่ อีเมล์ : 1826@rembrandtbkk.com https://www.facebook.com/1826bar/