The Miracle Garden 2017 @ CentralPlaza Chonburi

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จัดงาน “The Miracle Garden 2017 @ CentralPlaza Chonburi” ครั้งแรกในเมืองชลบุรี กับการรวมกันครั้งยิ่งใหญ่ของสวนนงนุช พัทยา, สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก, ดาษดา แกลลอรี่ และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไว้ในงานเดียว ภายใต้คอนเซปท์ Fantasy…