สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ Warwick Open House 2017 : Chula – Thammasat International Programs “คุณจะรอดหรือจะร่วงใน TCAS 2018” ฟังข้อมูลอัพเดทที่สุด ครบที่สุดทั้ง 34 คณะอินเตอร์ฯจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในระบบ TCAS 2018 ที่ทุกคนไม่ควรพลาดรู้ลึก รู้จริง ตอบคำถาม คลายทุกข้อสงสัยโดยคณาจารย์จากคณะโดยตรง พร้อมอัพเดทข้อมูลสุด