SHAMA Champion 2016 @CentralFestival Hatyai

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงาน “SHAMA Champion 2016@CentralFestival Hatyai” ชมนกสีหมอก ขาวฟรุ้งควันบุหรี่ มูลค่านับล้านบาท พร้อมนิทรรศการแสดงกรงนกกรงหัวจุกราคาแพง กรงนกหายาก อาทิ กรงนกที่ทำจากกระดูกปลาวาฬ, กรงฮั้ว, กรงนกไม้ขาว-ดำ, ไม้รักแดง ฝังมุก ฝังงา มูลค่านับแสน, การโชว์แกะสลักกรงนกที่สะท้อนแนวคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยช่างทำกรงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ ช่างหมูหาดใหญ่, ช่างศักดิ์นครฯ และ โกนะเมืองตรัง ชมการแข่งขันนกกรงหัวจุกและนกกางเขนดงชิงถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิมิรา เคิลออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และ ลานนกเขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

วันที่จัดงาน 26 – 28 สิงหาคม 2559

เวลาจัดงาน 10:00 – 22:00 น.

สถานที่จัดงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และ ลานนกเขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

http://www.centralfestival.co.th

SHAMA-Champion-HYI