PTTGC ระยองมาราธอน 2016

ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จังหวัดระยอง ร่วมกับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อบจ. ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “PTTGC ระยองมาราธอน 2016” ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำระยอง ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีกิจกรรม ดังนี้
– วันที่ 10 พ.ย 59 เวลา 14.00-16.00 น. แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ พีทีทีจีซี ระยองมาราธอน 2016 ณ ศาลาแหลมเทียน (กลางน้ำ) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ต.เพ อ.เมืองระยอง
-วันที่ 27 พ.ย 59 เวลา 05.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ต.เพ อ.เมืองระยอง
-สอบถามรายละเอียดคุณ วินัย ลาภวณิชย์ รองประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ โทร.0892442788

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน 2559

เวลาจัดงาน 05:30 น.

สถานที่จัดงาน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ต.เพ อ.เมืองระยอง

https://www.facebook.com/TatRayongOffice/?ref=page_internal

14563371_1171041619599486_7939475851454894063_n