OTOP & SMEs Lanna Expo 2016

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานมหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2016 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล ปีงบประมาณ 2559 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมของดี OTOP & SMEs LANNA EXPO 2016 (ภายในงาน LANNA EXPO 2016)

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนสู่สากล และสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจ ระหว่างการผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กับกลุ่มผู้บริโภคของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภายในงานพบกับสินค้า OTOP ของดี 4 จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กว่า 200 บูธ การสาธิตเกี่ยวกับสินค้าของดี 4 จังหวัด พร้อมตัวอย่างสินค้าระดับ Master Pieces (ศิลาดลจากจังหวัดเชียงใหม่, ผ้าทอผสมขนแกะจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เซรามิกจากจังหวัดลำปาง และผ้าไหมยกดอกจากจังหวัดลำพูน) ลุ้นรับกระเป๋า Shopping bag ฟรี! ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

วันที่จัดงาน 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559
เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/PDA.MICE/
event_12707_type50_p1_20160616165756