OTOP เมืองอู่ไท

จังหวัดอุทัยธานี และกรมพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมงานมหกรรม ชม ชิม ช้อป  OTOP เมืองอู่ไท ในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี อาทิ สินค้า OTOP ผ้าทอมือ, ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ, สินค้าแปรรูปทางการเกษตร และกิจกรรมช้อปแหลก…แจกทอง 5วัน/5 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2559  โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายอาร์สยาม “กานดา” เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 พบ ไข่มุข The Voice 17.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ  ชั้น 2 หน้า Café’Amazon

 

วันที่จัดงาน 3 – 14 สิงหาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน ชั้น 2 หน้า Café’Amazon อยุธยาซิตี้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/ayutthayacitypark/?fref=nf

http://www.ayutthayacitypark.com

event_12889_type50_p1_20160729103017