Mega Lucky Draw #3

Mega Lucky Draw # 3
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
มหกรรมสุดพีคลดทะลุพิกัด จัดหนัก จัดเต็ม เซลล์มากถึง 80% ลดจริง ถูกจริง @ ลานกิจกรรมชั้น 6
กติกาการซื้อสินค้า Mega Lucky Draw # 3
– ลูกค้าจะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อสินค้าก่อนเวลาจัดจำหน่าย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.45 น. – เวลา 15.00น.)
-ลูกค้าที่ลงทะเบียนจะต้องแสดงบัตรประชาชนยืนยันในการรับสิทธิ์ลงทะเบียนซื้อสินค้า (เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำ)
– ลูกค้า 1 ท่าน รับสิทธิ์ ซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 2 ชิ้น (1 รายการ/1ชิ้น)
– เริ่มจำหน่ายสินค้า ในเวลา 15.00 น.(+-30 น.)
– กรณีที่มีผู้สนใจซื้อสินค้ามากกว่าจำนวนสินค้าที่มี เราจะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้านั้นๆ
-ลูกค้าจะต้องอยู่ภายในบริเวณงาน ในช่วงเวลาที่เปิดจำหน่ายสินค้า หากประกาศชื่อแล้วไม่มีผู้ใดแสดงตนจะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับฉลากใหม่ (ผู้แสดงตนจะต้องเป็นคนเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้า)
-สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้
-กฎกติกาเงื่อนไข เวลา และสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

https://www.facebook.com/MegaPlazaSaphanlek/