Jungle Fun at K Village

23-24 กรกฎาคมนี้ มาสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมในบรรยากาศป่ากลางใจเมืองได้ในงาน Jungle Fun at K Village, Sukhumvit26

 

วันที่จัดงาน 23-24 กรกฎาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 23.00

สถานที่จัดงาน K Village สุขุมวิท 26

https://www.facebook.com/kvillagebkk/

13696994_10155032551639517_4508857803961821979_n