José Saramago and Ensaio Sobre a Cegueira

สำนักพิมพ์ไลบรารี่ เฮ้าส์ โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมโปรตุเกส ขอเชิญร่วมงานเสวนาเปิดตัววรรณกรรมแปลจากภาษาโปรตุเกส “บอด“ แปลจาก Ensaio Sobre a Cegueira ผลงานการประพันธ์เรื่องเยี่ยมของ José Saramago นักเขียนชาวโปรตุเกสเจ้าของรางวัลโนเบล ประจำปี 1998 พร้อมชมภาพยนตร์สารคดีชีวิต งาน และความรักของซารามากู เรื่อง José e Pilar

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2019
เวลา 16:00 – 19:30 น.
ณ สถานเอกอัคราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ถนนเจริญกรุง ซอย 30

โปรแกรม

16.00 น. ประตูเปิด
16:00 – 16:30 น. ลงทะเบียน
16.30 น. – 17:30 น.
– กล่าวต้อนรับโดย ฯพณฯ ฟรานซิสโก วาซ แพตโต เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย
– เสวนาหัวข้อ “José Saramago and Ensaio Sobre a Cegueira” กับ ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาจาวิชาภาษาโปรตุเกส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วีรพร นิติประภา นักเขียนซีไรต์ ประจำปี 2015 และ 2018 และกิตติพล สรัคคานนท์ บรรณาธิการ นักแปล นักเขียน ดำเนินรายการโดย เบญจรัศมี รุจน์รวีหิรัญ

17.45 – 19.30 น. : ฉายภาพยนตร์สารคดีชีวิต งาน และความรักของซารามากู เรื่อง José e Pilar (ภาษาอังกฤษ/ ซับภาษาโปรตุเกส)

**ในบริเวณงานมีนิทรรศการแสดงภาพชีวิตและผลงานของฌูเซ่ ซารามากู**

“บอด” ได้รับทุนสนับสนุนการแปลจาก The Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส แปลโดย กอบชลี จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ไลบรารี่ เฮ้าส์ สำนักพิมพ์ในเครือบริษัทไลบรารี่ เฮ้าส์ จำกัด www.libraryhousebangkok.com

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส
https://www.instituto-camoes.pt
http://dglab.gov.pt/
—————————————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและสำรองที่นั่งได้ที่ contact@libraryhousebangkok.com
โทรศัพท์ 081-994-6729

 

https://www.facebook.com/libraryhousebangkok/