Japanese Design Today 100:Special Talk by Ms. Noriko Kawakami

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมจัดงานทอล์กพิเศษโดยคุณโนริโกะ คาวาคามิ หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” โดยเป็นส่วนหนึ่งของทอล์กซีรี่ย์ของงานนิทรรศการนี้ คุณโนริโกะ คาวาคามิจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การกำกับดูแลนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” และการออกแบบของญี่ปุ่นในปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ตึก TCDC ส่วนหน้า

13:30 ลงทะเบียน
14:00 ทอล์กพิเศษโดย คุณโนริโกะ คาวาคามิ, นักหนังสือพิมพ์และผู้ช่วยผู้อำนวยการ 21_21 DESIGN SIGHT
15:00 Q&A
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย

**เข้าชมฟรี**

https://www.facebook.com/jfbangkok/