INTERMACH 2016

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ต่อยอดอุตสาหกรรมพร้อมรับการเติบโต!

งานแสดงระดับนานาชาติงานแรกของปี จัดตรงกับรอบการจัดซื้ออุตสาหกรรม เป็นเวทีสำคัญสำหรับการเปิดตัวเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ล่าสุดให้กับผู้ซื้อ รายสำคัญและผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อจากทั้งในประเทศและอาเซียน จัดพร้อมซับคอน ไทยแลนด์ งาน แสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจงานเดียวที่ร่วมจัดโดยสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นำผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับโลกทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน ภายในงานพบการสัมมนาระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโอกาสเข้าสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และอากาศยาน

วันที่จัดงาน 11-14 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00-18.00 น.

สถานที่จัดงาน ไบเทคบางนา

http://www.intermachshow.com

cover5