Gift and Thank you

พบกับสินค้ามากมายมาให้ได้ช้อป ชิม ชิล กันในงาน “Gift and Thank you” ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

วันที่จัดงาน 18 – 22 ธันวาคม 2560

เวลาจัดงาน 08.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

https://www.facebook.com/governmentcomplex

http://www.governmentcomplex.com