Garden & Pet Festival

นี่เป็นอีก 1 งานของงานใหญ่ของ thailandbiggestfair ที่เมืองทองใครที่กำลังหาของไว้ทำสวนหรือไม่รู้จะทำสวนอย่างไรที่นี่น่าจะหาได้นะครับ

งานมหกรรมพันธ์ไม้และสัตว์เลี้ยงได้มีการรวบรวมผู้ให้บริการสินค้าเพื่อการ ตกแต่ง จัดสวน ต้นไม้ นานาพันธุ์ และอุปกรณ์จัดสวน พร้อมงานส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เลี้ยงของไทย และเป็นงานที่เสริมความรู้การเลี้ยงสัตว์แก้ผู้รักสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

วันที่จัดงาน 7 – 15 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.30 – 21.30 น.

สถานที่จัดงาน เมืองทองธานี

https://www.facebook.com/thailandbiggestfair/

http://www.thailandbiggestfair.com/index.php

http://www.unionpan.com/

s05