Fruit&Farm @ เซนทรัลบางนา ชั้น1

สินค้ามาจากฟาร์ม ไร่ สวน และทะเล ทุกชนิด ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ที่มาจากฟาร์ม ไร่ และวัสดุธรรมชาติทุกชนิดใครรักอาหารหรือของใช้ทำมาจากธรรมชาติงานนี้ไม่ควรพลาดครับ

 

วันที่จัดงาน 31 สิงหาคม – 13 กันยายน 2559

เวลาจัดงาน 10:00 – 22:00 น.

สถานที่จัดงาน เซนทรัลบางนา ชั้น1

https://www.facebook.com/mardo.sales

event_12917_type50_p1_20160808162656