FOOD and HOTELEX 2016

งาน “FOOD and HOTELEX 2016” ปีที่3 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร และบริการที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผลักดันให้ จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจขยายไปสู่ตลาดอินโดจีน และแสดงศักยภาพของธุรกิจอาหาร และบริการของประเทศไทยก้าวสู่ระดับสากล ระหว่างวันที่ 6- 9 ตุลาคม 2559 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ภายในงานมีผู้สนใจธุรกิจจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานรั้งนี้มากกว่า 150 รายพร้อมกับนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้ามาจัดแสดง และกิจกรรมที่จะคอยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจอีกมากมาย เช่น การแข่งขันทำอาหารของเชฟระดับเยาวชน ใน Thailand Junior Chef Championship ทั้งนี้ยังมีการเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด อาหาร สินค้า และบริการในยุคใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและสร้างประสบการณ์ร่วมกันในการขยับขยายธุรกิจอาหารและบริการ

วันที่จัดงาน 6 –  9 ตุลาคม  2559

เวลาจัดงาน 10:30 – 19:00 น.

สถานที่จัดงาน ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

https://www.facebook.com/foodandhotelex/

14572925_10153683023167132_513080152941761659_n