Export Garment Fair ครั้งที่ 35

กลับมาตามคำเรียกร้อง งาน EXPORT GARMENT FAIR ครั้งที่ 35  งานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ประจำปีที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Concept “Export Factory Sale of the Year” เป็นการตอกย้ำให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อสินค้าที่นำมาจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตและส่งออกโดยตรง อีกทั้งมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและผลิตภายใต้ตราสินค้า หรือ Brand Name ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ และนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษภายเฉพาะงานนี้เท่านั้น

งานนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นโรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของไทยกว่า 100 บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คูหา มีสินค้าทุกประเภท ทุกขนาด ภายใต้แบรนด์เนมไทยที่ส่งออก เช่น อาทิ CLASSIFY, bluecorner, millions of colors, pixie dust, STEP EXPRESS, BIG JACK, HIGHBURY, BOUTON, CIERA, Christiana, JOHN TAILOR, J.PRESS, THOMAS TRYLOR, RUDOLF, แตงโม  เป็นต้น สินค้ามีจำหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 อาคาร โดยจะมีทั้งสินค้าสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สินค้าเด็ก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นไลฬ์สไตล์

วันที่จัดงาน 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ

หน้าหลัก

S__7675984