Esmeralda (Notre Dame de Paris), Kremlin Ballet, Russia

นี่คือการแสดงบัลเล่ต์ผ่านเรื่องราวสุดโรแมนติกที่จะทำให้คุณล่องลอยไปกับจินตนาการและความงดงามของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยนักเต้นมากประสบการณ์ที่ผสานสอดคล้องกันได้ดีกับการแสดงของนักเต้นรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความสามารถ จนทำให้คุณลืมความวุ่นวายของชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่ไปชั่วขณะ
บัลเล่ต์จากงานวรรณกรรมโรแมนติกของ Victor Hugo เรื่องราวของ “Hunchback of Notre Dame” ผู้เชี่ยวชาญของวงการบัลเลต์ยกย่องว่าคณะนักเต้นของเครมลินบัลเลต์ประกอบด้วยนักเต้นที่มากประสบการณ์ร่วมกับนักเต้นรุ่นใหม่เปี่ยมด้วยความสามารถ ทั้งหมดก้าวขึ้นถึงจุดสูงสุดของอาชีพในการถ่ายทอดศิลปะดั้งเดิมของบัลเลต์คลาสสิคในเวลาเดียวกับการประยุกต์ “ภาษากาย” ของความร่วมสมัยสื่อออกมาผ่านการออกแบบท่าเต้นใหม่ๆ จากการฉลองวาระครบ 20 ปี คณะบัลเลต์แห่งเครมลินคือผู้นำในการรังสรรค์ท่าเต้นของประเทศที่ส่งความหมายสื่อต่อผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์

บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 1,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2XfJVI7

สำรองที่นั่ง คลิก http://bit.ly/2KOgWIz

https://www.facebook.com/BangkoksInternationalFestivalOfDanceMusic/