Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล ณ ขอนแก่น

ในยุคที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต เราอาจคุ้นเคยกับ Social media และ Chat แต่ยังมีเครื่องมือดิจิตอลที่จะทำให้การทำธุรกิจของเราง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหลายอย่าง ในงานครั้งนี้ เราจะได้พบนวัตกรรมแบบไทยๆ กับซอฟต์แวร์ที่ทำโดยคนไทย เพื่อคนไทยแท้ๆ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– เข้าใจ Mindset การทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

– เข้าใจกระบวนการซื้อขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนซ้ำซ้อนต่างๆ

– เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ รู้จักวิธีการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าขาประจำ

– เข้าใจช่องทางการเสนองานบริการในรูปแบบใหม่

พบกับ Speaker ที่จะมาให้ความรู้แบบเน้นๆเนื้อๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Speaker

งานนี้นักธุรกิจที่อยากเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ควรพลาดดดดดดดดดดด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!! ฟรี

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 – 16:30

JUMP Space ชั้น 1 Msociety fitness ในโครงการเมทโทรคอนโด ใกล้สี่แยกเซ็นทรัลขอนแก่น

กำหนดการ : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

12:30 – 13:00      ลงทะเบียน

13:00 – 13:10      ธนาคารธนชาติในหัวข้อ “สานฝันธุรกิจ SMEs”

13:10 – 13:40      คุณ ทีปกร ศิริวรรณ จาก CSI ในหัวข้อ “ฉลาดใช้เงินทำการตลาดเเบบ SMEs”

13:40 – 14.10     คุณ คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์จาก 9 Net ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ซื้อขายด้วย POS สาหรับ SMEs”

14:10 – 14:40      ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ จาก Budnow ในหัวข้อ “การรักษาลูกค้าในแบบฉบับ SMEs”

14:40 – 15:00      Break

15:00 – 15:30      คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ จาก Semantic Touch ในหัวข้อ

“ขายออนไลน์ ยังไงให้ได้จับเงินล้าน”

15:30 – 16:00      คุณ รัชวุฒิ พิชยาพันธ์ จาก FIXZY ในห้วข้อ “เพิ่มช่องทางขายงานบริการ

วันที่จัดงาน 18 พฤศจิกายน 2559

เวลาจัดงาน 13:00 – 17:00 น.

สถานที่จัดงาน Jump Space

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-105724922796433/

13174030_1010681948967388_5243865318507319818_n