งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดกล้วย ปี 2562

ปีหนึ่ง มีหนึ่งหน หนึ่งครั้ง งานบุญทอดกฐิน วัดกล้วย นนทบุรี ขอเรียนเชิญร่วมเป็น เจ้าภาพบุญกฐิน ถวาย วัดกล้วย นนทบุรี ในวันอาทิตย์ สุดท้าย ทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา…

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญมหาสามัคคี นาคาสมโภชน์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญมหาสามัคคี กองบุญละ ๑๐๘ บาท จำนวน ๒๕๖๒ กองบุญ เนื่องในวันมหานาคาสมโภชน์ “องค์ท้าวเทพพญาอานันโทปนันทนาคราช” (บทพาหุงมหากา) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีวัดโพธิทอง บางมด กรุงเทพ เวลา ๑๘:๓๙…

ตื่นรู้ สู่ความว่าง ณ ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรม จ.ปทุมธานี

เปิดรับสมัคร (รับจำนวนจำกัด) “ตื่นรู้สู่ความว่าง” นำสู่สภาวะนิ่ง รู้ ว่างทั้งภายในและภายนอก เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ พระอาจารย์นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร (ประธานและก่อตั้งมูลนิธิเดินจิต) ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม คอร์สอบรมระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 จัดโดย มูลนิธิเดินจิต สถานที่จัดอบรม ณ…

ฟังธรรมตามกาล กับพระไพศาล วิสาโล

การฟังธรรม การสนทนาธรรม การสงบในธรรม และการพิจารณาธรรมในเวลาที่เหมาะที่ควร ย่อมเกิดกุศลธรรมที่เป็นไปด้วยอำนาจธรรมในกาลนั้นๆ ขอเชิญร่วมรับฟังธรรมกับพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเริ่มสวดมนต์ทำวัตรเย็น สาธยายมงคลสูตร และทำสมาธิเตรียมจิตเพื่อรับฟังพระสัทธรรม ในเวลา ๑๗.๐๐ น.…

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

[ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ] . วันที่: 25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 *สำหรับผู้ไปกลับ เริ่มเวลา 07.00 น.ถึง 18.00 น. *สำหรับผู้พักค้างคืนเริ่มเวลา…

ปฏิบัติภาวนาและสนทนาธรรม โดย หลวงพ่อสงบ กุสลจิตโต

ขอเรียนเชิญญาติธรรม ร่วมฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติภาวนา เมตตาแสดงธรรม โดย หลวงพ่อ สงบ กุสลจิตฺโต ณ มูลนิธิโรจนธรรม ชั้น๓ เลขที่ ๑๔๘ ซอย สุขุมวิท ๒๓ (ซอย ประสานมิตร) ถนน สุขุมวิท…

บุญใหญ่ออกพรรษา๒๕๖๒ ตักบาตรฟังธรรมพระกรรมฐานและทำบุญสมทบกฐิน

ชมรมพุทธทีโอทีขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส… ฟังธรรมพระกรรมฐานในเทศกาลออกพรรษาพ.ศ. ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๒ ๐๗.๐๐น. ตักบาตรข้าวสวย ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องสัมมนา อาคาร ๕ ชั้น ๒ ๐๗.๓๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๐๘.๐๐น. ถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน ๐๙.๓๐น. ถวายผ้าขาวสมทบองค์กฐิน จตุปัจจัยไทยธรรม…

1 วัน พักใจ นำสู่สภาวะ นิ่ง รู้ว่าง ณ อัมรินทร์พริ้นติ้งฯ กทม.

1 วัน พักใจ นำสู่สภาวะ นิ่ง รู้ว่าง ทั้งภายในและภายนอก เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ พระอาจารย์นำปฏิบัติโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร (ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเดินจิต) ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม คอร์สอบรมเดินจิต สติปัฏฐานสี่ จัดโดย บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง และมูลนิธิเดินจิต อบรมระหว่างวันที่ 16…

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมในวันออกพรรษา ณ.วัดคลองปลัดเปรียง

ปฎิบัติตามแนวสติปัฎฐาน 4 สอนธรรมนำปฎิบัติโดยท่านพระอาจารย์พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์(นิรันดร์ อภิปุญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-271191000443117/+

กำหนดรับสังฆทาน ณ บ้านเติมบุญ (พระครูวิลาศกาญจนธรรม. ดร.)

กำหนดรับสังฆทานบ้านเติมบุญ ศ-ส-อา ๔-๕-๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลารับสังฆทาน ช่วงเช้า ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ช่วงค่ำ (กรรมฐาน) ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น https://www.facebook.com/ThakhanunMoralCommunity/