Book Talk 26 ตุลาคม 2562 : นิทาน อ่าน เล่น

book talk เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
ห้องสร้างปัญญา (ห้องสมุด) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
เวลา 13.00-16.00 น.

ชวนมาคุยกันในหัวข้อ “นิทาน อ่าน เล่น”
เราจะสร้างการเรียนรู้ผ่านการอ่านและหนังสือ
ให้กลายเป็นเรื่องเล่น เรื่องสนุก สำหรับทุกคนในครอบครัวได้อย่างไร ลงทะเบียน https://forms.gle/V7kk5ctTRQoY1hv38

คุยกับ

* หมอแพม แพทย์หญิงปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี เจ้าของเพจหมอแพมชวนอ่าน
กุมารแพทย์ สาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็ก
คุณแม่ที่รักการอ่านมาก และมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า นิสัยรักการอ่านสำคัญต่อการเติบโตของเด็ก

และ

* คุณเกื้อ เกื้อกมล นิยม บรรณาธิการสำนักพิมพ์สานอักษร
ผู้คลุกคลีกับการทำหนังสือดีสำหรับเด็กๆ
คุยกันว่า หนังสือแบบไหน จะดีสำหรับเด็กๆ
หนังสือและการอ่านจะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กๆ ได้ยังไง

ชวนคุยโดยแม่บี มิรา เวฬุภาค
คุณแม่โฮมสคูล ผู้ก่อตั้ง Flock.co องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาเครื่องมือสร้างการเรียนรู้สำหรับพ่อแม่

>>>>>>>>>>

book talk เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
ห้องสร้างปัญญา (ห้องสมุด) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
13.00-16.00 น.
ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://forms.gle/V7kk5ctTRQoY1hv38

https://www.facebook.com/fathombookspace/