Bangkok Furniture Fair 2017

– Furniture: Home & Décor กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด และกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านนานาชนิด
– Electronic กลุ่มสินค้าเครื่องใชไฟฟ้าในครัวเรือน
– Fashion กลุ่มสินค้าแฟชั่น เช่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า แว่นตา นาฬิกาต่างๆ
– Food กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร อุปกรณ์ทำอาหาร และเครื่องดื่ม อาหารแช่แข็ง ขนมของฝากจากภาคต่างๆ

 

วันที่จัดงาน 2 – 3 กันยายน 2560

เวลาจัดงาน 11.00 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน Hall 1-4 เมืองทองธานี

http://www.impact.co.th/index.php/home/index/th/