Bangkok Farmer’s Market @ Gateway Ekamai

มาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์, ขนมปังสดใหม่, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้กับร่างกายและใช้ใน ครัวเรือน, เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ เครื่องประดับที่ทำจากมือ, ศิลปะและงานฝีมือต่างๆ, การประชุมเชิงปฏิบัติ การ, กิจกรรมสำหรับเด็กๆ,การแสดงดนตรีสด และอื่นๆอีกมากมาย มาสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศของคุณและอย่าลืมชวนคนในครอบครัวและเพื่อนๆของคุณมาด้วย

วันที่จัดงาน 28 – 29 พฤษภาคม 2559

เวลาจัดงาน 18.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน Gateway Ekamai

https://www.facebook.com/bkkfm/

event_12487_type50_p1_20160513151432