BANDAI MODEL KIT FEST 2016

เตรียม พบกับงาน BANDAI MODEL KIT FEST 2016 ที่ Robinson เมกา บางนา พื้นที่ plaza ชั้น 1 โซน fashion Galleria พบกับสินค้า GUNPLA ราคาพิเศษ limited item งานประกวด Model Kit Fest Contest 2016 ที่จะค้นหาตัแทนของจังหวัดสมุทรปราการ (บุคคลที่อยู่จังหวัดอื่นก็สามารถลงเข้าแข่งขันได้ แต่หากได้รับรางวัลจะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปรากร) และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในงานตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2559 แล้วมาพบกันนะครับ

 

วันที่จัดงาน 22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน Robinson เมกา บางนา พื้นที่ plaza ชั้น 1 โซน fashion Galleria

https://th-th.facebook.com/dreamtoycompany/

13606729_1043214012394883_6414483858557695406_n