Day: November 5, 2019

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

“นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth2019” อีเวนท์สุดฮ๊อท จัดขึ้นอีกครั้งพร้อมกิจกรรมสุดหรรษาเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ @ เช็ค ตรวจสุขภาพฟรีเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หัวใจ โดย สถาบันโรคทรวงอก และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ @ ชม นิทรรศการให้ความรู้ รับฟังการเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการภาพถ่าย “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะ” @ ช้อป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารรักษ์หัวใจ
Read More

งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดกล้วย ปี 2562

ปีหนึ่ง มีหนึ่งหน หนึ่งครั้ง งานบุญทอดกฐิน วัดกล้วย นนทบุรี ขอเรียนเชิญร่วมเป็น เจ้าภาพบุญกฐิน ถวาย วัดกล้วย นนทบุรี ในวันอาทิตย์ สุดท้าย ทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น เตรียมกฐิน เวลา 10.00 น พิธีฉลององค์กฐิน และ
Read More

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16.00-24.00 น. สถานที่ ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สะท้อนให้เห็นถึง ประเพณีที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ตามวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำและชูอัตลักษณ์ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สะท้อนให้เห็นถึง ประเพณีที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ตามวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำและชูอัตลักษณ์ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ
Read More