Day: October 22, 2019

การอบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์(พืชไร้ดิน) วันที่ 26-27 ตุลาคม 62

อยากปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทานเองแบบง่ายๆ ปลูกผักไว้ทานเอง หรือปลูกจริงจังเพื่อเปิดฟาร์มทำธุรกิจ เปิดร้านอาหารสุขภาพ H2O Hydro Garden จัดให้!!สอนมาแล้วกว่า 1000 คน ไม่ต้องมีพื้นฐาน / เนื้อหาอัดแน่น / ลงมือทำจริงชมฟาร์มปลูกจริง / รับให้คำปรึกษาตลอดการปลูก เรียนรู้และลงมือทำจริงที่ฟาร์ม กรุงเทพ ลาดพร้าว 71, เปิดสอนเดือนละครั้ง รับคอร์สละ 30 ที่นั่งเท่านั้น คอร์สหนึ่งวัน 1,500 บาท/ท่าน
Read More

JAM FEST 2

กลับมาอีกครั้งกับ JAM FEST 2!! เทศกาลดนตรีสุดแจ่มที่ทุกคนคิดถึง ยกความแจ่มมาให้ถึง 3 เวที 25 ศิลปิน MAIN STAGE Armchair / P.O.P Feat. Ink / Thee Chaiyadej / Apartment Khunpa Feat. Leck Proud / อภิรมย์
Read More

Advanced Power BI in Data Modeling with SQL Power Query and DAX

BI Tool ที่ดีที่สุด ไม่ใด้ช่วยให้เราพบ Insight ที่ดี Insight ที่ดีต้องมาจาก 1) การตั้งคำถามที่ถูกต้อง (สำคัญที่สุด เพราะหากตั้งคำถามผิด การวิเคราะห์จะไม่มีความหมายเลย) 2) การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามที่สงสัยได้ 3) การเลือกวิธีวิเคราะห์และวิเคราะห์ได้ถูกต้อง และ 4) การแปลความหมายของผลวิเคราะห์ที่ได้ และ 5) การนำผลที่ได้มาทำเป็น Visualization เพื่อนำเสนอ Insight กับคนที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจผลการวิเคราะห์ได้ง่ายที่สุด ดังนั้น
Read More