Day: October 19, 2019

อาสารณรงค์ เก็บขยะ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ พฤหัสฯ๒๔ ตค

โครงการ หนึ่งชั่วโมงแห่งความดี รณรงค์เก็บขยะ รักษาความสะอาด ปีที่ ๘ (ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงามและการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. สถานที่เก็บขยะ โดยรอบอนุสาวรีย์ฯ จุดนับพบลงทะเบียน หน้าห้องน้ำเกาะพญาไท จุดสังเกตุ ทีมงานจะวางถุงดำไว้เป็นสัญลักษณ์
Read More

หารเฉลี่ย มอลาอะ รัฐกะเหรี่ยง Dkba (พม่า)

เปิดทริป #หารเฉลี่ย #มอลาอะ รัฐกะเหรี่ยง DKBA(พม่า) 25 – 27 / 10 / 62 ( 3 วัน 1 คืน) ไม่เกินคนละ 1,700 บาท #ไปนะอยากเจอ ค่าใช่จ่ายที่หาร -ค่าเหมารถตู้ VIP วันละ 2000*3วัน = 6000
Read More

คณะทันตฯมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี

ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (1 คน ต่อ 1 การรักษา) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่
Read More