Day: October 16, 2019

แอ่วถิ่นกลิ่นกาสะลอง

สัมผัสบรรยากาศ อ.แม่แจ่ม ถิ่นที่อยู่ของ กาสะลอง-หมอทรัพย์ จากละครที่สร้างความประทับใจ และยังอยู่ในความทรงจำ สะท้อนวัฒนธรรมอันงดงามของล้านนายุคกลาง โดยเนรมิตบรรยากาศสมจริงมาให้ได้อิ่มเอมกับวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ เลือกซื้ออาหารและสินค้า แบบฉบับกาดหมั้วจากพ่ออุ้ยแม่อุ้ยกว่า 200 ชีวิต ที่เดินทางมาขายด้วยตัวเอง เลือกชิมลิ้มรสอาหารพื้นเมืองล้านนามากมาย แล้วมานั่งทานบนขันโตกแบบชาวเหนือแต้ๆ เพลิดเพลินไปกับความงดงามตระการตาของการแสดงนาฏศิลป์ล้านนาในลานศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงฟ้อนเล็บ ที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม, ฟ้อนดาบ, ตีกลองสะบัดชัย, ฟ้อนก๋ายลาย และการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง โฟลค ซองคำเมือง
Read More

Kidpreneur Ninjas Training Day Bangkok

Kidpreneur Ninjas Training Day โปรแกรม 1 วัน สำหรับเด็กอายุ 12-15 ปี ที่จะให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ(entrepreneur) ผ่านการอบรมและกิจกรรม Workshopทั้งหมด 12 กิจกรรม 💡ให้เด็กเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 💡ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และการคิดอย่างมีระบบ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น 💡รู้จักการต่อยอดนำไอเดียเหล่านั้น ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ✏ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 🔖Ticket: Early Bird 3,900บาท
Read More

Fat-tival

การรวมตัวของ 3Blogger เพจรีวิวอาหารที่มี คาแร็คเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกัน ทั้งวันนี้แดกไรดีวะ, เพนกวิ้นรีวิว และ Food You Can Eat มารวมกันเพื่อสร้างปรากฏการณ์อีเว้นท์อาหารหยุดกรุงเทพ https://www.facebook.com/fattival/
Read More