Day: October 5, 2019

Introdans – การแสดงเต้นร่วมสมัย

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดูการแสดงบัลเล่ต์ แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นด้วยโชว์ไหน เราขอแนะนำการแสดงบัลเล่ต์ร่วมสมัยที่จะตราตรึงเข้าไปในหัวใจและทำให้คุณตกหลุมรักการเต้นแนวนี้ เพราะนี่คือผลงานการแสดงของคณะบัลเล่ต์ที่ได้รับการชื่นชมว่าสามารถสื่อความหมายผ่านทางภาษากายได้อย่างงดงามที่สุด Introdans หนึ่งในคณะบัลเลต์ร่วมสมัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุโรปถือเป็นบัลเล่ต์คลาสสิคที่ผสมผสานกับเทคนิคการเต้นในแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและน่าอัศจรรย์ บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,700 / 1,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2Lqq4DU สำรองที่นั่ง คลิก http://bit.ly/2Z7C9Gf   https://www.facebook.com/BangkoksInternationalFestivalOfDanceMusic/
Read More

ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2

กิจกรรม : ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์พยูน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเลให้พยูน เรียนรู้ระบบนิเวศทะเลอันดามันไทย รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลการปลูกหญ้าทะเล ช่วงเวลาทำกิจกรรม วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 13
Read More

ชวนไป บ่อเกลือ สะจุกสะเกี๊ยง น่าน” [ 12-14 ต.ค. 62 ]

[ ชวนเที่ยวหารเฉลี่ยค่าเดินทาง ค่าที่พัก ] ค่าใช้จ่ายหารตามรายบุคคลนะครับ – ไป 9 คน ค่าใช้จ่ายตามที่แจ้ง – ไป 8 คน ค่าใช้จ่ายเพิ่ม คนละ 200 บาท – ไป 7 คน ค่าใช้จ่ายเพิ่ม คนละ 350 บาท – น้อยกว่า
Read More