Day: August 27, 2019

The Lord of the Rings Trilogy

จัดโปรเอาใจแฟนพันธุ์แท้กิจกกรรมชม Lord of the Rings Marathon รับไปเลยส่วนลด 15% สำหรับลูกค้าทั่วไป และ 32% สำหรับสมาชิก เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นเฉพาะการจองที่ Box Office หน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น   https://www.facebook.com/bangkokscreeningroom/
Read More

ปั่น ‪: ‬PEACE ROAD 2019 ปั่นด้วยใจ ไปบอกรักแม่

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 2 เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความสามัคคีและสันติภาพร่วมกับนานาประเทศ ในโครงการ Peace Road 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพกายและใจที่ดี 4 เพื่อรณรงค์ปั่นจักรยานให้แพร่หลายมากขึ้น ช่วยลดมลพิษในอากาศ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 6 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ระยะเวลา . วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน
Read More

เสวนา ว่าง จึงสร้างสรรค์

(ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis) เสวนา ว่าง .. จึงสร้างสรรค์ เปิดนิทรรศการ “……..” ว่างยังไง ว่างแบบไหน ถึงสร้างสรค์ … วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้ร่วมวงสนทนา นักปรัชญา – อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักเกษตรกร –
Read More