Day: August 18, 2019

คอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี “The Yers”

“ทุกบทเพลงตลอด 10 ปี จะถูกบรรเลงที่นี่…ที่เดียว” คอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี The Yers วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ GMM Live House @ Central World บัตรยืน Festival ราคาเดียว 399 บาท 📌 อย่าลืมกด (
Read More

ปั่นปลูกปั้นทำบ้านปลาคุ้งบางกะเจ้าปอดเมืองกรุง

กะเจ้า คุ้งกระเพาะหมูสีเขียวใกล้กรุงเทพฯ เหตุที่มีคนเรียกบางกะเจ้าว่าเป็นกระเพาะนั้น เนื่องมาจากพื้นที่ของบางกะเจ้าถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบจะทั้งหมด โค้งเว้าจนได้รูปกระเพาะหมูสวยงาม แถมยังมีความเขียวชอุ่มเต็มพื้นที่จนได้รับการยกย่องว่าเป็น The Best Urban Oasis of Asia ในปี 2006 จากนิตยสาร Time Asia สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ สวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนและเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง จึงเปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสแห่งหนึ่งของคนเมืองที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และหลบหนีความวุ่นวายในกรุงเทพฯ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติแห่งนี้เป็นพื้นที่สีเขียวที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นปอดของกรุงเทพฯ โดยมีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินชมพื้นที่อันสงบร่มรื่น
Read More

ล่องเรือปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมล่องเรือปลูกป่าชายเลน 25 ส.ค. 2562 @ คลองโคน-ค่ายบางกุ้ง-อัมพวา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปทำงานเพื่อสังคม (สะสมงบที่เหลือจากการจัดทริป) หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดทริปอาสากึ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือทริปการกุศล งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสะสมไว้สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th (ผู้จัดเครือเดียวกัน) กำหนดการ วันอาทิตย์ที่
Read More