Day: August 6, 2019

สองมือน้อยกับร้อยเมล็ดพันธุ์ ปั้น ปัน ปลูก ผูกรักษ์ ให้ป่าใหญ่ ร

กิจกรรม : สองมือน้อยกับร้อยเมล็ดพันธุ์ ปั้น ปัน ปลูก ผูกรักษ์ ให้ป่าใหญ่ รุ่น2 จัดโดย : มนตร์อาสา จุดประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการยิ่งเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแล ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเวลาทำกิจกรรม วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 06:00 – 19.30
Read More

คอร์สอบรม Design Thinking In Action รุ่นที่ 4

ในยุค “Disruption” ทำให้ “Innovation” กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุด แต่พอเอาเข้าจริง กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเหมือน Facebook, Google, IBM, Amazon Workshop ที่เน้นการลงมือทำ เพื่อให้ทุกคนสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เทคนิคการ Deep Dive สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เทคนิคการ Reframe ปัญหาและตั้งคำถามที่ถูกต้อง เทคนิคการคิดนอกกรอบหา idea ใหม่ๆ ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว การสร้างแบบจำลองและการทดสอบ รวมทั้งตัวอย่าง
Read More

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันแม่

[ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันแม่ ] . วันที่: 10 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 *สำหรับผู้ไปกลับ เริ่มเวลา 07.00 น.ถึง 18.00 น. *สำหรับผู้พักค้างคืนเริ่มเวลา 04.00 น.ถึง 21.00 น. . สถานที่: ศาลาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานชั่วคราว
Read More