Day: May 1, 2019

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่

#เรียนต่อญี่ปุ่น ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่ โดยสถาบันอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เสาร์ 4 พฤษภาคม 2019 ⏰ 13.00-17.30 น. โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท ชั้น 2 ห้องสุขุมวิท ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี! http://bit.ly/regis_sem_3-5 . รายละเอียดงาน http://jeducation.com/main/tsuji-seminar2019/ ===== สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่ จัดโดย Tsuji Culinary Institute Group
Read More

มหกรรมครูปล่อยของ แนะแนว

✨✨ครั้งแรกกับ “มหกรรมครูปล่อยของ…แนะแนว”✨✨ . ไม่ว่าจะเป็นครูแนะแนวแท้ ๆ หรือครูแนะแนวโดยบังเอิญ นักศึกษาครู และผู้สนใจที่มีความหวัง มีความกล้า และกำลังตามหาไอเดียคาบเรียนแนะแนวใหม่ ๆ เพื่อเด็ก ๆ . มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันและเติมไอเดียระหว่างกัน เราเชื่อมั่นว่าพลังในพื้นที่แห่งนี้จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในห้องเรียนและเครือข่ายเพื่อนครูที่จะเติมพลังกันไปหลังจากนี้ 😊 . ภายในกิจกรรม นอกจากจะเป็นพื้นที่การแบ่งปันไอเดียการสอนระหว่างกันแล้ว จากการที่ insKru ไปค้นพบคาบเรียนและเครื่องมือ ที่น่าสนใจของเพื่อนครูแนะแนว และกลุ่มเพื่อน
Read More