โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 (SETA 2016)

กระทรวงพลังงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559” หรือ “Sustainable Energy & Technology Asia 2016” (SETA 2016)  เพื่อผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย ระหว่าง  โดยในงานจัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านพลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน

วันที่จัดงาน 23-25 มีนาคม 2559

เวลาจัดงาน 10.00-18.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

http://www.ieat.go.th

https://www.facebook.com/SETA-Sustainable-Energy-Technology-Asia-673167386066502/

11081464_796818643701375_3433621093656660204_n