โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำเดือนกันยายน 2562

[ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำเดือนกันยายน 2562 ]
.
วันที่: 16 – 22 กันยายน พ.ศ. 2562
*สำหรับผู้ไปกลับ เริ่มเวลา 07.00 น.ถึง 18.00 น.
*สำหรับผู้พักค้างคืนเริ่มเวลา 04.00 น.ถึง 21.00 น.
.
สถานที่: ศาลาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานชั่วคราว บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
.
ที่จอดรถ: ถนนเชตุพน (ซอยกลางวัด)
.
———————–
.
วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และบุคคลผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริยบูชา และอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดพระเชตุพน
.
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดพระเชตุพน สอนตามแนวสติปัฏฐาน 4 (พองหนอ ยุบหนอ) โดยพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จากวัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ประเทศเมียนมาร์
.
< รายละเอียด >
1. ท่านสามารถเลือกปฏิบัติแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือพักค้างก็ได้
1.1. หากต้องการพักค้าง กรุณาแจ้งล่วงหน้า (คุณแมน โทร. 061-662-9544 หรือทางกล่องข้อความของเพจ) และเข้าพักตามกำหนด
1.2. หากปฏิบัติแบบไปกลับ สะดวกวันเวลาใดสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้เสมอ
2. หากท่านยังไม่เคยปฏิบัติธรรมที่วัดพระเชตุพนมาก่อน กรุณามาก่อนเวลา 9.00 น. หรือ 13.00 น. เพื่อเรียนปรับพื้นฐานการปฏิบัติธรรม หากมาไม่ทันเวลาต้องเข้าเรียนพื้นฐานในวันถัดไป
3. มีเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ (เช้า เพล) และน้ำปานะตามช่วงเวลาที่กำหนด
4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
.
< สิ่งที่ต้องนำมาด้วย >
1. บัตรประชาชน (เป็นหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
2. ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว สุภาพเรียบร้อย
3. ของใช้ส่วนตัว (ยกเว้นทรัพย์สินมีค่า ไม่ควรนำมาเด็ดขาด)
.
———————–
< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม >
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ : พระมหาอนนท์ โพธิเมธี 084-176-5862
ผู้ประสานงาน (จองที่พัก): คุณแมน 061-662-9544 คุณไพ 087-923-3859

https://www.facebook.com/watpho.meditationcenter/