แห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2559

เชิญเที่ยวชมงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ชมพิธีแห่นาค ชมขบวนช้างที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งนาคจะสวมแว่นตาดำและแต่งกายอย่างวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องนุ่งห่มของชาว ไทยพวนหลากสีสัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-671122 จัดโดย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสัชนาลัย และเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

วันที่จัดงาน 7 เมษายน 2559

สถานที่จัดงาน วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

http://www.hadsiew.com/

https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2-316645525063172/

12814174_1015943191800065_3635420787463828872_n