แรดกว่าเดิม Rhino Run 2019

“กลับมาแรดกันอีกครั้ง” ขอเชิญชาวแรด ทั้งหลายร่วมกิจกรรมวิ่ง Virtual Run ภายใต้ชื่อโครงการ “แรดกว่าเดิม” Rhino Run 2019

เนื่องจากในวันที่ 22 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรดโลก (World Rhino Day) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านการล่าแรดเพื่อเอานอไปทำเครื่องประดับและตระหนักถึงความสำคัญของประชากรแรดที่กำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

ทุก 100 บาท จากการสมัคร ร่วมบริจาคแด่
“มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” ต่อไป

https://www.facebook.com/Runlah/

https://www.facebook.com/virtualsports.th/