เสาร์สุขภาพดี : 10 วัคซีนเสริมเกราะป้องกัน รู้เท่าทันโรคติดเชื้อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
เสาร์สุขภาพดี ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
คุยเรื่องโรคกับหมอจุฬาภรณ์ หัวข้อ
“10 วัคซีนเสริมเกราะป้องกัน รู้เท่าทันโรคติดเชื้อ”
เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น.
พบกับคุณหมอ
๐ นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช
๐ นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
๐ พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
๐ พญ.เกศินี ยิ่งเจริญ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

สถานที่ : ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)

**พิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรม 100 ท่านแรก
รับสิทธิ์การตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบบี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง>> https://forms.gle/HAmARpQj4RWhfAAM9
สอบถามโทร 0 2576 6833-36

https://www.facebook.com/chulabhornhospital/